ఏపీ లో గడచిన 24 గం లలో - Corona Virus Latest Updates - Darsi Live News

ఏపీ లో గడచిన 24 గం లలో  - Corona Virus Latest Updates - Darsi Live News

ఏపీ లో గడచిన 24 గం,,లలో 2602 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు