8 మంది ఎస్సైలకు సీఐలుగా ఉద్యోగోన్నతి

జిల్లాలో పనిచేస్తున్న 8 మంది సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్లకు సీఐలుగా ఉద్యోగోన్నతి లభించింది.