3 గంటల్లోనే హత్య కేసు ఛేదించిన కాచిగూడ పోలీసులు

హత్య జరిగిన మూడు గంటల్లోనే నిందితుడిని కాచిగూడ పోలీసులు పట్టుకున్నారు...