ఎన్నారై వైద్యశాల నుండి 50 మంది డిశ్చార్జి

ఎన్నారై వైద్యశాల నుండి 50 మంది డిశ్చార్జి
మంగళగిరి మండలం చినకాకాని..