కరోనాకు మరో 15మంది బలి

మరోసారి జిల్లాలో అత్యధికంగా కరోనా కేసులు,మరణాలు నమోదయ్యాయి.