రోజూ 12 వేల శాంపిళ్లు సేకరించాలి

జిల్లాలో రోజూ 12 వేల శాంపిళ్లు సేకరించాలని కలెక్టర్‌ గంధం చంద్రుడు.. అధికారులను ఆదేశించారు.