బురఖాలో వచ్చి.. పెద్దమ్మ ఇంటికే కన్నం

రంజాన్‌ ఇఫ్తార్‌ కోసం పండ్లను పంపిణీ చేస్తున్నామంటూ