బోయినపల్లిలో బావపై బిందెతో దాడి..

బావపై బావమరిది బిందెతో దాడిచేసిన సంఘటన బోయినపల్లి