స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించని నీటిపారుదల శాఖ, గృహ నిర్మాణ శాఖలు….

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించని నీటిపారుదల శాఖ, గృహ నిర్మాణ శాఖలు…. పట్టణంలో పలుచోట్ల అంగరంగ వైభవంగా 73వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహిస్తుంటే…. పట్టణంలోని నీటి