ప్రతిభా పురస్కారాలు అందుకున్న అరుణ, గోపాలకృష్ణ

73వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ సందర్భంగా ప్రభుత్వ వైద్యశాల స్టాఫ్ నర్సు అరుణ, భవిత పాఠశాల అధ్యాపకులు గోపాలకృష్ణలు ప్రతిభా పురస్కారాలు అందుకున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం జిల్లా స్థాయిలో