రాజన్న బాడిబాటలో భాగంగా సైకిళ్లు పంపిణీ

రాజన్న బడిబాటలో భాగంగా సైకిళ్లను పంపిణీ చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే 73వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ సందర్భంగా స్థానిక మండల పరిషత్ కార్యాలయం నందు మండల పరిషత్ అభివృద్ధి