అట్టహాసంగాతారకరాముడి జయంతి

: టీడీపీ వ్యవస్థాపకు డు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారకరామారా వు జయంతి వేడుకలను శుక్రవారం అట్టహాసంగా ని ర్వహించారు.