బ్లాక్‌ ఫంగస్‌ భయపెడుతోంది!

జిల్లాలో కొవిడ్‌ కలవరంతో వణికిపోతున్న తరుణంలో కొత్తగా బ్లాక్‌ ఫంగస్‌ ప్రజలపై దాడి చేస్తోంది.