ఫోలిక్‌ యాసిడ్‌ ఇలా...

ఫోలిక్‌ యాసిడ్‌ శరీరానికి చాలా అవసరం. అయితే మాత్రల రూపంలో కాకుండా ఆహారం ద్వారా శరీరానికి తగినంత ఫోలిక్‌ యాసిడ్‌ లభించేలా చూసుకోవాలి. ఏయే ఆహారపదార్థాల్లో ఎంత ఫోలిక్‌ యాసిడ్‌ లభిస్తుందంటే....