జోరుగా రేషన్‌ బియ్యం దందా

షన్‌ అక్రమ వ్యాపారం జోరుగా సాగుతోంది. అక్రమాలను అరికట్టాల్సిన అధికారులు అసలు పట్టించుకోకపోవటంతో ఆ దందా రోజురోజుకూ విస్తరిస్తోంది.